w w w . m y m e r a j . i r

شهید گمنام سلام.....
شهید ابراهیم هادی
جانم فدای رهبرم سید علی ....
سید علی حسینی خامنه ای
اگر برای خداست بگذار گمنام بمانم...

جذب خادم

جذب خادم

بسم رب فاطمه سلام ال... Read more...

از شهید ابراهیم هادی بیاموزیم...

از شهید ابراهیم هادی بیاموزیم...

 • جذب خادم

  جذب خادم

 • گمشده...

  گمشده...

 • شهید ابراهیم هادی

  شهید ابراهیم هادی

 • از شهید ابراهیم هادی بیاموزیم...

  از شهید ابراهیم هادی بیاموزیم...

 • نامه ای برای تو...محبوب من

  نامه ای برای تو...محبوب من

         می گفت میشه مثل جبهه که موقع نمازهمه یکپارچه در صفوف منظم لبیک می گن . ما هم بیاییم این موضوع رو گسترش بدیم . وقتی موقع اذان می شود هر کجا که هستیم انقدر شجاعت داشته باشیم و اذان بگیم.نسل به نسل وعمقی این کار باید انجام شود

کشور ما کشور اسلامی بچه ها باید رشد کنند. چطور در خیابان برای هرچیزی داد می زنیم و بامردم بلند حرف میزنیم ولی برای حرف زدن با خدا خجالت می کشیم!

 

         صبح وقتی بلند می شد یک دفترچه یادداشت داشت کارهای روز مره اش را می نوشت . تا خدایی نکرده در قرار هایش بد قول نشود.

خستگی برایش معنا نداشت گاهی از صبح زود تا شب، کارهای خودش و مردم را انجام میداد وقتی به خانه می آمد و خانواده در خواستی داشتند نه نمی گفت حتی اگر دیر وقت هم بود کار را انجام می داد. ملاکش رضایت مادر بود.

 

         بعد از عملیات فتح المبین زخمی شده بود پایش خیلی درد می کرد. دوستانش می گفتند ابراهیم حالش خیلی بداست باید بماند تا بهتر شود. مادر گفت بله می ماند.

ابراهیم رو به مادر کرد وگفت : باشه می مانم. ولی یک سوال ازتون دارم شما روز قیامت جواب خانم حضرت ز