w w w . m y m e r a j . i r

بسم رب فاطمه سلام اله علیها

(۱۳۲۲میاندوآب - ۱۳۵۱تهران)، از اعضاء مرکزی سازمان مجاهدین خلقکه پس از دستگیری توسط ساواک، در دادگاه نظامی به جرم «خرابکاری و برهم زدن امنیت کشور» ، اعداممحکوم شد.

وی برادر مهدی باکریو حمید باکری، از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامیدر جنگ ایران و عراقبود.

به سال ۱۳۴۱با رتبه ۱ در مهندسی شیمیدانشکده فنی دانشگاه تهرانبه تحصیل پرداخت. وی از ابتدای دوره دانشگاه تحت تاثیر جریاناتی چون جبهه ملیدوم و نهضت آزادیبود و همان زمان در جریان رخداد ۱۵ خردادبسیار متاثر شد. وی با داشتن پیش زمینه مذهبی به مطالعه آثار افرادی چون مهندس بازرگانو آیت‌الله مکارم شیرازیروی آورد. در سالهای دوم و سوم تحصیلش به نهضت آزادی گرایشی خاص پیدا کرد. در سال ۱۳۴۴بود که با معرفی ناصر صادقدر کلاس‌های مطالعاتی مجاهدین خلق که توسط سعید محسناداره می‌شد حضور یافته و اینگونه ارتباطش با مجاهدین کلید خورد. در سال ۱۳۴۵با رتبه ۱ از دانشگاه فارغ التحصیل شد. بلافاصله پس از آن به تدریس در دانشگاه پرداخت. به سال ۱۳۴۸به عنوان اولین فرد پس از هیئت موسس و بدیع زادگان، وارد کادر مرکزی سازمان شد. در سال ۱۳۴۹از تدریس استعفاء داد و به بهانه ادامه تحصیل به بیروترفت. در آنجا در مورد آموزش‌های نظامی اعضای سازمان با مسئولان الفتحمذاکراتی انجام داد. در اواخر ۱۳۴۹جهت شناسایی گروههای مبارز خارج از کشور به فرانسهرفت. اوایل ۱۳۵۰به بیروت بازگشت. پس از تهیه مقادیری اسلحه و مهمات در تیر۱۳۵۰همراه با محموله قاچاق به ایران بازگشت . اطلاعات اکتسابی وی در جریان سفر در اختیار سازمان قرار داده شد. در این زمان سرپرستی گروه شیمی سازمان را عهده دار بود.

در شهریور۱۳۵۰همزمان با موج دستگیریهای اعضای سازمان به دام ساواک افتاد . پس از بازجوئی ، در دادگاه نظامی به اعدام محکوم شد. ۳۰فروردین۱۳۵۱حکمش اجرا شد.


دعایمان کنید

 

یازهرای مرضیه سلام اله علیها