w w w . m y m e r a j . i r

بسم رب فاطمه سلام اله علیها

عبدالله با نجوای زیارت عاشوری حاج منصور چشم باز کرد. صدا از ضبط صوت کوچکی که جلوی پای داوود قرار داشت بلند میشد. داوود به دیوار سنگر تکیه داده صورتش را با دست پوشانده بود.
عبدالله گفت:چقدر گریه  می کنی تو؟ اومدیم بجنگیم دیگه. خوب، حالا شهید هم میشیم
داوود با پشت دست صورت خیسش را پاک کرد و گفت:
«
نه به این سادگی نیست. عمق این مسأله رو درک نکردیتو جنگ که حلوا پخش نمیکنند. خلاصه دیر یا زود ما هم...»داوود صحبت او را برید.
«
من از قافله جا موندم. باید تا حالا میرفتم، ولی جا موندم
سرش را به دیواره سنگر تکیه داد و هق هقش در لرزش شانه هایش گم شد

***

عده ای در چادر نشسته بودند. داوود وارد شد. آستینش را بالا زده بود و قطرات آب روی محاسنش می درخشید. مُهری برداشت و برای نماز قامت بست. تکبیر که گفت، کسانی که در چادر بودند، پشت سرش صف کشیدند. آن ها مدّت ها منتظر چنین فرصتی بودند تا نماز را به او اقتداء کنند. داوود بی توجه به اطرافش نمازش را خواند. سلام نماز را گفت و از قبله رو برگرداند. متوجّه شد، بچّه ها نماز را به او اقتداء کرده اند.کمی صبر کرد. بعد از جایش بلند شد و برای اقامه ی نماز بعدی به انتهای چادر رفت تا کسی نتواند پشت سرش بایستد.

***

در ارديبهشت سال 1365 در عمليات سيّدالشهداء(ع) حاج حسين اسكندرلو به شهادت رسيد. حاج فضلي ميخواست دوباره مسئوليت گردان حضرت علي اصغر را به داوود بسپارد. سر صحبت را با او باز كرد كه:
«
حاضري مسئوليت يكي از گردان ها را به عهده بگيري؟ البته بجز گردان حضرت علي اصغر(ع).»
«
اگه تدبير شماست حرفي ندارم
«
گفتم بجز گردان حضرت علی اصغر(ع). هرچی شما بگین
حاجی گفت: «گردان حضرت علی اصغر(ع) چطور؟»
داوود تعلّق خاطر زیادی به این گردان و نیروهایش داشت. با شنیدن این حرف، خوشحالی در نگاهش برق زد.

وصیت نامه شهید داود آجرلو

در کل صحبتم را برای شما کردم و چه بسا که خودم در مدت عمرم عمل نکردم و از خداوند    میخواهم که مرا به بزرگواری خودش و به مظلومیت امام حسین (ع) که میرویم راه بسته شده-ی آقامان را باز کنیم ببخشد. انشاء الله. پدر بزرگوارم و برادرم حاج احمد را به عنوان وکیل در تمام امور زندگیم میدانم و زندگی بنده از خود شما عزیزان است و از تمام اعضای خانواده طلب آمرزش و مغفرت دارم و امیدوارم که به بزرگواری خودتان مرا ببخشید.

دعایمان کنید

 

یازهرای مرضیه سلام اله علیها

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد