w w w . m y m e r a j . i r

بسم رب فاطمه سلام اله علیها

شهید ابراهیم حسامی(1221124) چهارم خرداد 1331 در تهران به دنیا آمد. پدرش غلامعلی و مادرش ایران نام داشتدر سال 1356 دیپلم گرفت و پیش از انقلاب برای مدتکوتاهی به نیروی هوایی رفت ولی از آنجا بیرون آمد و به سربازی رفت. بعد از انقلاببه عضویت سپاه درآمد. در سال 1360 در منطقه گیلان غرب مجروح شد و پای راست خود رااز دست داد. او برای تشکیل پرونده جانبازی هرگز به بنیاد مراجعه نکرد و پس ازبهبودی دوباره به جبهه بازگشت.

 در ششم مرداد 1362 زنی را به همسری اختیار کرد ولیهفت روز بعد و قبل از آغاز زندگی مشترک در هفتم اسفند همان سال در منطقه جفیر درادامه عملیات خیبر بر اثر اصابت ترکش راکت به درجه رفیع شهادت نائل و پیکرش در بهشتزهرا قطعه 28 ردیف 16 به خاک سپرده شد.

شب عملیات خیبر وقتی شهیدان نوزاد و جزمانی،فرماندهان گردان از شهید حسامی خواستند با بچه ها جلو نرود دلش شکست و گفت، «حالاما شدیم نیروی اضافه گردان...!» فردا صبح در حالی که تلاش می کرد خودش را به خطبرساند گروه فیلمبرداری می خواست از او فیلم بگیرد که با عصا به آنها حمله می کند ومی گوید اگر مرد هستید بروید و از بچه های توی خط فلمبرداری کنید نه از پشت خط و منجانباز! نیروی اضافه گردان بعد به بچه ها می گوید، «ما هم خدایی داریم اگر قسمتباشد من هم شهید می شوم». پنج دقیقه بعد هواپیمای دشمن محل گردان را بمب باران کردکه یکی از شهدا برادر جانباز حسامی بود عکس  او یکی از تصاویر ماندگار دفاع مقدس است کهبارها توسط رسانه های مختلف منتشر شده است.

 در عکس رزمنده جانبازی که پای راستندارد، در کنار صفی از رزمندگان در حال حرکت است. رزمنده جانباز با عصای زیر بغلپشت به دوربین به سمت ابتدای صف سایرین در حال حرکت است. این عکس متعلق به شهیدابراهیم حسامی است.

دعایمان کنید

 

یازهرای مرضیه سلام اله علیها

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد