w w w . m y m e r a j . i r

بسم رب فاطمه سلام اله علیها

Rounded Rectangle: مزار : تهران-بهشت زهرا(س)

بيست روز قبل از شهادت، قبل از ترك خانه براي شركت در جلسه‌اي مهم، همسر رجايي بهاو گفت:پيشنهاد مي‌كنم وصيت‌نامة جديدي بنويسيد. وصيت‌نامه قبلي را سال‌هاپيش نوشته‌ايد
رجايي به يادآورد كه در سال 1352 قبل از اين‌كه به زندانبرود، وصيت‌نامه‌اي نوشته بود و آن‌ روز، هشت سال از نوشتن آن وصيت‌نامه مي‌گذشت،كمي فكر كرد. سپس كاغذي خواست تا وصيت‌نامه‌اي جديد بنويسد. او بر روي يك برگ كاغذدفتر مشق بدون‌ اين‌ كه پاكنويس كند خوش خط و خوانا و بدون خط‌خوردگي و روان‌ وساده وصيت‌نامه‌اي نوشت و آن را به همسرش داد. نكاتي كه در اين چند خط به آن‌هااشاره‌ شده، بسيار قابل تأمل است:

بسم الله الرحمن الرحيم
اين بندهكوچك خداوند بزرگ با اعتراف به يك دنيا اشتباه، بي‌توجهي به ظرافت مسئوليت ازخداوند رحيم طلب عفو و از همه برادران و خواهران متعهد تقاضاي آمرزش خواهيمي‌كنم.
وصيت حقيقي من مجموعه زندگي من است. به همه چيزهايي كه گفته‌ام وتوصيه‌هايي كه داشته‌ام در رابطه با اسلام و امام با انقلاب تأكيدمي‌نمايم.
به كسي تكليف نمي‌كنم ولي گمان مي‌كنم اگر تمام جريان زندگي مرابه صورت كتاب در‌آورند براي دانش‌آموزان مفيد باشد.
هر چه از مال دنيا دارممتعلق به همسر و فرزندانم مي‌باشد. كيفيت عملكرد را طبق قانون شرع به عهده خودشانمي‌گذارم.
برادرم محمدحسين رجايي وصي و همسرم ناظر و قيم باشند.
خدايرا به وحدانيت، اسلام را به ديانت، محمد(ص) را به نبوت و علي و يازده فرزندانمعصومين عليهم‌السلام را به امامت و پس از مرگ را به قيامت و خداي را براي حسابرسيبه عدالت قبول دارم و از درياي كرمش اميد عفو دارم.
اين مختصر را براي رفعتكليف و تعيين خط ‌مشي براي بازماندگان و بر حسب وظيفه شرعي نوشتم وگرنه وصيت‌نامهاين‌ بنده حقير با اين همه تحولات در زندگي در اين مختصر نمي‌گنجد و مكّه، حجبيت‌الله بر من واجب شده بود امكان رفتن پيدا نشد. اينك كه به لقاءالله شتافتم اينواجب را يكي از بندگان صالح خداوند به عهده بگيرد. ثلث اموال به تشخيص بازماندگانبه «خيرالعمل» صرف شود و اگر به نتيجه قطعي نرسيدند به بنياد شهيد بدهيد.

 

دعایمان کنید

 

یازهرای مرضیه سلام اله علیها

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد