w w w . m y m e r a j . i r

بسم رب فاطمه سلام اله علیها

اينجانب محمدحسيني بهشتي، دارنده شناسنامه شماره 13707 از اصفهان وصيت مي کنم به همسرم وفرزندانم و ساير بستگانم که در زندگي بيش از هر چيز به فروغ الهي که در دلانسانهاست اهميت دهند و با ايمان به خداي يکتاي عليم، قدير، سميع، بصير، رحمان ورحيم و پيامبران بزرگوارش و پيروي از خاتم پيامبران و کتابش قرآن و از ائمه معصومينسلام ا... عليهم اجمعين و اهتمام به ذکر و ياد خداي و نماز با حضور قلب، روزه،عبادات ديگر و انفاق و ايثار و صدق و جهاد بي امان در اين راه و حضور پيگير درجماعت و انس با مردم راه سعادت را به روي خود باز گردانند. و وصيت مي کنم که پس ازارتحال من بسوي خدا يک سوم از خانه مسکوني ام در تهران، قلهک، خيابان تورج، کوچهمنطقي 8 و 9 و اثاث خانه متعلق به همسرم خانم عزت‌الشريفه مدرس مطلق است و از خدايمتعال براي او و فرزندانم سعادت در راه خدا زيستن را خواستارم.
27
رجب 1400هجري محمد حسيني بهشتي
ما بي شناسنامه نيستيم، ما از مردم جدا نمي باشيم،محل مهر جيره بندي قند و شکر، مهر شرکت در انتخابات رياست جمهوري.
ما بيشناسنامه نيستيم، اولاد زجر کشيده آل عبا، فرزندان زندانهاي بي نام و نشان و حبس هاو دخمه هاي فراموش، ما بي شناسنامه نيستيم اهل قنوتيم، ساکن دهستان نيايش و بچهجنوب عشقيم، کبوتران قباپوشي که بال در خون شهيدان کربلا نهاده ايم و عمري بر شاخهها مرثيه خوان ذبح بني آدم ، ما از امتزاج دو ايمان بدوي روستائي از تصادم دو عدمساده بوجود آمده ايم، با هيچ کس هيچ فرقي نداريم و نمازمان را اول وقت ميخوانيم.
ما محصول آن لحظاتي هستيم که خسته از بيل و رنجور از داس خيمه دعائيبرافراشته اند، ما ساده‌نشينان کاخ ويرانه فقر و فنائيم. پنجره هائي که روبسوي افقسبز توکل باز مي شوند، ما مثل کتابي در هر گوشه خاک و در هر لحظه از روزگار باز ميشويم و ديگران را از خود باخبر مي کنيم.
ما مثل وضو ساده و پاکيم، عين اقطار بيآلايش و معصوميم، ما را مي‌شود در هر گوشه مسجد پيدا کرد. در هر جنسي جستجو نمود،با هر دردي دريافت، ما مثل تلاوت غمگينيم، مثل تکبير حالت خنجر داريم، و دوستان ماشيران روز و پارسايان شبند، از نوح به بعد تا کربلا و هويزه وتا هويزه حضور داريم،پشت هر سنگي روييده ايم، با هر بوته اي رسيده ايم، بر هر شاخي بر داده ايم، ما دراين آب و خاک سبز مي شويم ما بي شناسنامه نيستيم.

 

دعایمان کنید

 

یازهرای مرضیه سلام اله علیها

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد