w w w . m y m e r a j . i r

بسم رب فاطمه سلام اله علیها

 

بسیج یعنی الگو

یعنی ایمان عاشقانه

یعنی حضور

یعنی فرهنگ

یعنی تلاش و جهاد صادقانه

یعنی عشق و ایمان و مجاهدت

فرهنگ بسیجی... نشأت گرفته از روحیه ی ایمان و ایثار توأم با تلاش انقلابی عزیزان بسیجی می باشد.

فرهنگ بسیجی است که می تواند بر همه ی تحولات این کشور فایق بیاید و حرکت این کشور را تضمین کند.

بسیجی یک فرهنگ است و اگر بخواهیم این فرهنگ را در یک جمله تعریف کنیم، باید بگوییم پیشرو بودن در همه ی عرصه های اساسی زندگی

هیچ ملت باشرفی از وجود مجموعه ی بسیجی در درون خود بی نیاز نیست.

"فرهنگ بسیجی"، شناسنامه‌ی این انقلاب است.فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ عشق به خدا

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ بندگی در مقابل خداوند متعال

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص)

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با جهاد نفس

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ اطاعت پذیری محض ازاوامر ولی فقیه

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ اخلاق مداری

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ پاسداری از اصول و ارزشهای اسلامی

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ عشق به شهدا

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ صدور انقلاب اسلامی به جهان

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ دوستی و برادری

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ انسانیت

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با ظلم و ستم

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ حمایت از مظلومان

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ وحدت و انسجام

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ دشمن شناسی

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با فتنه  و فتنه گری

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ سلحشوری و ایثارگری

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ تشخیص خودی و غیر خودی

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مبارزه با منکرات در ابعاد مختلف

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با استکبار و صهیونیسم جهانی

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با هرگونه تفرقه و تشتت

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ پایداری و مقاومت

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مبارزه با تفکرات التقادی و انحرافی

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مبارزه ها با زشتی ها

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ یاری وکمک کردن به مردم

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ محبت و مهرورزی

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ اقتدار

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ عفت و پاکدامنی

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با بد حجابی

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ مقابله با بی عدالتی

 

فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ کمک رسانی و امدادگری

بسیج یعنی حضور

بسیج یعنی ایمان عاشقانه

بسیج یعنی پاک ترین انسانها

بسیج یعنی حرکت

بسیج یعنی قدرت

بسیج یعنی تلاش و جهاد مخلصانه

بسیجی یعنی مغز متفکّر

بسیج یعنی آبادانی

بسیج یعنی ارزش

بسیج یعنی الگو

بسیج یعنی سعادت ابدی

بسیج یعنی یک فرهنگ

بسیج یعنی مظهر تجدد و نوگرایی

فرهنگ بسیجی یعنی پیشرو بودن در همه عرصه های اساسی زندگی.

 

هفته بسیج مبارک

 

دعایمان کنید

 

یازهرای مرضیه سلام اله علیها

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد